Privacyverklaring Corparis

Bij Corparis nemen we gegevensbescherming en privacywetgeving uiterst serieus. We houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere van toepassing zijnde wetten.

We onderstrepen het belang van doeltreffende privacybescherming en houden ons aan de geldende databeschermingsvereisten. Deze beschermingsmaatregelen vormen de basis van een betrouwbaar bedrijf en spelen een cruciale rol in het behoud van vertrouwen van onze klanten en medewerkers.

In dit kader hebben we onder andere ons Privacy Statement aangepast, dit privacy statement informeert u onder andere over:

 • De gegevens die wij van u verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.
 • De maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonlijke informatie te beveiligen.
 • Welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de AVG en andere van toepassing zijnde wetten neem dan contact met ons op.

Privacy verklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Corparis B.V., Rozenburglaan 15, 9727 DL Groningen. Voor vragen over dit beleid kunt u terecht bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, Marjorie Heethaar. U kunt contact met haar opnemen via het telefoonnummer: 088-1169700 of via e-mail (m.heethaar@corparis.nl).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Corparis verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Corparis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@corparis.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Corparis verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Corparis analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • Relatiebeheer
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Het bepalen van strategie en beleid
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Corparis b.v., haar relaties en haar medewerkers.

Hoe lang we gegevens bewaren

Corparis zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

Corparis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Corparis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Corparis gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Hotjar

Corparis maakt gebruik van Hotjar. Hotjar is een dienst die ons inzicht geeft in hoeveel tijd je doorbrengt op de website. Of op welke links je klikt. Dankzij de resultaten die hier uit komen, kunnen wij Corparis onderhouden en verbeteren. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen. Deze gegevens gaan o.a. over het gedrag van mensen op de website, de IP-adressen (anoniem opgeslagen), browserinformatie en de geografische locatie. Hotjar slaat deze informatie op onder een schuilnaam. Hotjar en Corparis zullen deze informatie nooit gebruiken als identificatie van individuele gebruikers, of deze informatie combineren met andere informatie van individuele gebruikers. Voor meer informatie over het privacybeleid van Hotjar, verwijzen wij je door naar deze link.

LinkedIn Leadformulier

De gegevens die worden ingevuld om een loopbaangesprek aan te vragen, gebruiken we om contact op te nemen over de dienst.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@corparis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Corparis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Corparis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@corparis.nl.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website van Corparis is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij van Corparis spannen ons in om de informatie op de website van Corparis zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Corparis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij van Corparis spannen ons in om de website van Corparis zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij van Corparis aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Corparis of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Corparis. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Corparis.