“Toen ik Corparis in 2005 oprichtte, was het mijn droom om mensen echt met elkaar in verbinding te brengen,” aldus Stefan Vos. “Niet simpelweg CV’s schuiven, maar mensen meenemen op een reis en hen continu uitdagen en prikkelen. Ik geloofde dat we pas echt waarde konden leveren voor zowel opdrachtgever als kandidaat door te investeren in eigen mensen met opleidingen en trainingen. Daarnaast wilde ik ook graag een maatschappelijk belang dienen. Die droom is uitgekomen.”

Corparis is inmiddels gegroeid naar een belangrijke speler in het detacheren van professionals in Wonen, Welzijn en Zorg. Met een personeelsbestand van zo’n 250 professionals, is Corparis voor veel klanten het eerste aanspreekpunt voor tijdelijke ondersteuning en specialistische expertise op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Bovendien participeert Corparis trots in het project De Voorzieningenwijzer, waarmee onnodige armoede in Nederland bestreden wordt.

Stefan Vos: “Eigenlijk komt mijn besluit om te vertrekken op een heel logisch moment. Corparis is de laatste jaren echt volwassen geworden. Klanten roemen ons om ons aanstekelijke DNA, we leveren onze diensten inmiddels door heel Nederland en we hebben jaar op jaar een stabiele groei. We wonnen zelfs meerdere jaren de FD Gazellen Award voor snelgroeiende bedrijven in het noorden.”

Stefan laat Corparis niet onbeheerd achter. “We zijn de fase van het pionieren voorbij, en dus is het logisch dat ik plaats maak voor mensen die in deze volgende fase hun talent kunnen inzetten om het succes van Corparis voort te zetten. Daar heb ik het volste vertrouwen in – ik laat Corparis achter in de handen van zeer kundige mensen.”

Mede-eigenaar Erik Emmink: “Ik ben Stefan ontzettend dankbaar voor hetgeen hij voor Corparis heeft betekend. Zijn visie op detacheren heeft ons gemaakt tot wie we nu zijn. Dat onderscheidende vermogen blijft een belangrijke bouwsteen van het Corparis van de toekomst.”

Comments are disabled.