Over Ymere
Ymere is een daadkrachtige en innovatieve woningcorporatie, actief in de noordelijke randstad. Ze beheert ruim 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten. Het doel van Ymere is mensen met een bescheiden inkomen een goed thuis te geven in regio Amsterdam.

Even voorstellen

Paul van der Linde (Ymere).
“Ik ben teamleider Herhuisvesting. Ik werk dit jaar 25 jaar bij Ymere. Waarvan nu zo’n 9 jaar in deze rol. Dit is de leukste baan die ik gehad heb. Werken met een gigantisch gemotiveerd, leuk team en heel interessant werk. Het team bestaat uit 19 medewerkers waarvan een klein aantal wordt ingehuurd. Milena is daar één van.
Wat me aanspreekt is dat het werk van een corporatie er echt toe doet. We dragen bij aan het oplossen van de problemen rondom wonen. Daarnaast is wat ik in mijn rol doe heel tastbaar. Het gaat om renoveren, nieuwbouw, huurders, allemaal heel concreet.“

Milena Alves (Corparis).
“Ik ben sinds jan 2021 bij Ymere aan de slag als bewonersbegeleider. Bij Corparis ben ik sinds juli 2020. Mijn achtergrond is Sociaal-Juridische Dienstverlening.
Wij voeren zo’n 60 projecten tegelijkertijd uit, van verschillende omvang. Zo’n project is een grootschalige renovatie of onderhoudsproject waarbij de bewoners andere (tijdelijke) huisvesting moeten krijgen. Ik ben het aanspreekpunt voor de bewoners. Een project heeft een begin en een eind, je werkt ergens naar toe, je hebt duidelijk een doel. Dat maakt mijn werk bij Ymere Herhuisvesting wel echt leuk! Wat ik ook leuk vind is dat je als bewonersbegeleider heel veel in de wijk zit – je bouwt een band op met bewoners.”

Aan welke grote vraagstukken werkt Ymere?
Paul: “Primair gaat het om het zorgen voor voldoende betaalbare huisvesting voor onze doelgroep, mensen met een bescheiden inkomen in de Metropoolregio Amsterdam.
Daarnaast heeft duurzaamheid en verduurzamen een grote impact. Natuurlijk verduurzamen we ons bestaand bezit, maar ook de manier waarop we bouwen verandert. Denk bijvoorbeeld aan houtbouw en flexwoningen. Tot slot hebben we als Ymere ook volop te maken met de huisvesting van vluchtelingen/statushouders. Dat is de laatste tijd zeer actueel.”

Flexwoningen zijn flexibele woningen voor mensen die in een nijpende situatie zitten. Met deze woningen kan deze groep mensen sneller een dak boven hun hoofd worden geboden. De woningen worden niet alleen zeer snel gebouwd, maar eventueel ook op plaatsen waar reguliere woningbouw niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat de grond is gereserveerd voor iets anders waarvan het nog jaren duurt voordat er gebouwd wordt. Dan kun je op die plek ook tijdelijke snelle woningen neerzetten 

Kun je iets vertellen over de aanpak binnen de afdeling Herhuisvesting?
Paul: “Binnen Herhuisvesting hanteren we een projectgerichte aanpak. Qua aantal projecten schommelt dit, met gevolgen voor onze eigen capaciteit. We hebben voor een deel een flexibel budget voor inhuur. Zo kunnen we goed met die wisselende capaciteitsvraag omgaan.”

Milena: “We leren continu van onze projecten, bijvoorbeeld op het gebied van bewonerscommunicatie. Als huurders bijvoorbeeld de taal niet machtig of laaggeletterd zijn, zoeken we naar mogelijkheden om de informatie nog beter over te brengen. Deze mensen moeten niet tussen wal en schip terechtkomen!
De uitdaging van een bewonersbegeleider in een renovatieproject zit hem voor mij in het bijstaan en begeleiden van bewoners. Daarbij gaat het vooral om creëren van draagvlak en dat kan soms lastig zijn omdat een renovatie voor bewoners heel ingrijpend is. Dit kan zorgen voor weerstand bij bewoners. Succesvolle bewonersbegeleiding valt en staat met goede communicatie, duidelijkheid, oor hebben voor bewoners en indien nodig focussen op een passende aanpak.”

Paul, wat vind je belangrijk in de communicatie met Corparis?
Paul: “Ik vind een vast aanspreekpunt heel belangrijk. Mijn aanspreekpunt bij Corparis is Mirjam Timmermans. Ze weet heel goed wat ik in een medewerker zoek. Ze snapt de branche, Ymere en waar we als afdeling mee bezig zijn. Ze weet heel goed de match te maken.”

Milena, wat is jouw ontwikkelingsreis geweest bij Ymere?
Milena: “Ik heb een grote ontwikkeling doorgemaakt van eerst assistent bewonersbegeleider naar nu bewonersbegeleider. Ik had bijvoorbeeld nog nooit een huisbezoek gedaan. In het begin vond ik dat ook wel spannend. Nu ga ik zelfverzekerd naar binnen en voer het gesprek. Ik kom in mijn reis steeds in nieuwe situaties waarvan ik leer. Deze leermomenten neem ik mee in mijn werk als bewonersbegeleider en ook als persoon.
Ymere is een heel goede omgeving om jezelf te ontwikkelen. Ik kan altijd met vragen terecht bij de seniors en bij mijn collega-bewonerbegeleiders. Ze zijn ook op de hoogte van de projecten waar ik aan werk – ze zijn superervaren in het werk. Het is heel fijn dat er zoveel ruimte en ondersteuning is om mezelf te ontwikkelen.”

Paul, als je kijkt naar houding & gedrag van Milena – wat springt hier het meeste uit?
Paul: “Als eerste haar ontwikkeling, ze heeft zoveel geleerd, ze heeft zoveel potentie! Dat komt er ook uit, supergoed om te zien. Ze werkt heel zelfstandig en snel. Ze is heel duidelijk in haar communicatie. Natuurlijk ook een belangrijk aspect in haar rol. Ze is heel enthousiast en energiek.”

Milena: “Leuk om te horen, dankjewel!”

Paul, beveel je Corparis aan aan je collega’s?
Ja.

Bedankt voor dit gesprek!

Ben je benieuwd wat Corparis je kan bieden? Neem contact met ons op voor een gesprek.

Comments are disabled.