De Woonplaats

De Woonplaats biedt een goed en betaalbaar thuis aan meer dan 30.000 mensen in Enschede en de Achterhoek. De belangen van de huurders staan voorop. Daarom investeert Woonplaats continue in vernieuwing en verduurzaming.

Even voorstellen

Josette Minten (De Woonplaats)

“Ik werk sinds 2007 als teamleider bij De Woonplaats. In de laatste functie was ik gebiedsteamleider voor het team dat zich bezighoudt met dagelijks beheer en projecten in gebied Noord en Centrum. Dan moet je denken aan wijkbeheerders, verhuurmedewerkers, technische medewerkers en consulenten wonen. In vaste dienst en interim, zoals Hayo. Sinds november 2022 doe ik iets heel anders: ik werk bij Programmamanagement. Ik ben o.a. verantwoordelijk voor participatietrajecten met de klant in maatschappelijke projecten, bouwprojecten en de versnelde verduurzaming van onze hoogbouw complexen.”

Hayo Terpstra (Corparis):

“Via Corparis werk ik sinds mei 2022 als Consulent Wonen bij De Woonplaats. Ik werk ter ondersteuning van de twee gebiedsteams Enschede en Achterhoek & landelijk. Een hele afwisselende functie waarin ik me vooral bezighoud met leefbaarheid. Ik heb diverse verschillende banen gehad, waaronder 10 jaar bij een woningcorporatie. Die ervaring plus wat ik leer in trainingen bij Corparis, zet ik in bij De Woonplaats om meer te kunnen betekenen voor de huurders.”

Aan welke grote opgaven werkt De Woonplaats?

Josette: “Er komt veel op ons af, met name op gebied van verduurzaming. We willen dat mensen comfortabel kunnen wonen in een fijne woning in een prettige buurt. Onze grootste uitdaging is de basiskwaliteit van onze woningvoorraad op orde brengen en woningen verduurzamen. Want wij denken dat onze huurders in deze tijd het meeste profijt hebben van een woning met minder energielasten. In 2028 mogen we – en willen we – geen woningen meer verhuren met een E, F of G-energielabel. Bij het maken van onze planning kijken we waar verduurzaming het hardst nodig is en waar we goede en snelle resultaten kunnen bereiken voor onze huurders.

Daarnaast gaan we in Enschede samen met de gemeente 200 woningen toevoegen aan de woningvoorraad. Ook in onze regio is veel vraag naar betaalbare huurwoningen. De wacht- en zoektijden lopen op. Daarom willen we mensen meer kansen bieden op de woningmarkt. Overal waar we actief zijn, kijken we wat er nodig is en wat De Woonplaats hierin kan betekenen.” 

Hoe ervaar je de samenwerking met Corparis?

Josette: “Met zoveel uitdagingen hebben we extra capaciteit nodig. De samenwerking met Corparis verliep al vanaf het begin soepel, prettig en goed. Corparis snapt wat we nodig hebben, kijkt naar wie we zijn en schat goed in welke mensen bij ons passen. Ze houden ook vinger aan de pols en nemen contact met ons op als er issues zijn met een interimmer. Met Hayo hebben we een goede match.”

Hayo, hoe verliep jouw reis tot nu toe binnen De Woonplaats?

“Meteen vanaf het begin kreeg ik in beide teams een heel warm welkom. Ze gaven me direct het gevoel dat ik erbij hoor en ze betrokken me bij de problemen die op tafel lagen. Maar ik merkte ook hoe lastig het voor sommige consulenten was om taken aan mij af te staan. Ze zijn heel betrokken bij hun wijk, het is hun kindje. Ze moesten mij eerst leren kennen. Wie is Hayo? Heb ik daar een klik mee? En heb ik het gevoel dat ik iets aan hem kan overlaten? Voor mij de mooie opdracht om hen het vertrouwen te geven dat ik goed in staat ben om taken over te nemen en daarbij een stapje extra te doen.

Doordat ik op verschillende projecten word ingezet, ontmoet ik veel collega’s waar ik ook weer veel van leer. Iedereen heeft zijn eigen manier van werken, ik probeer dan ook van de collega’s de pluspunten, maar ook de valkuilen mee te nemen in mijn eigen werkwijze. Het is vallen en opstaan, maatwerk.”

Hoe wil je je als interimmer verder ontwikkelen?

“Ik vind het erg leuk om bezig te zijn met de servicekosten en de uitleg daarover richting de huurders. Vooral omdat we als woningcorporatie transparant moeten zijn naar de huurders toe. Waar ik me graag verder in zou willen ontwikkelen is de Huurincasso.  De energie- en gascrisis waar we op het moment mee te maken hebben, zal er waarschijnlijk voor zorgen dat er meer betalingsachterstanden bij zullen komen. Ik zie het als een uitdagende taak om samen met de huurder, de afdelingen Huurincasso, het netwerk van de huurder, maar ook mijn eigen netwerk tot een betalingsregeling te komen.”

En tot slot Hayo, hoe ervaar je het contact met Corparis?

“Ik heb hele korte lijntjes met Corparis. Ik kan altijd terecht bij Gijs, consultant bij Corparis of mijn ambassadeur Joyce. Er worden ook regelmatig trainingen gegeven en bijeenkomsten gehouden waar ik dan weer veel contact heb met mijn collega professionals. Deze ontmoetingen zijn erg leuk en heel waardevol en ik zou ze voor geen goud willen missen.”

Bedankt voor dit gesprek!

Ben je benieuwd wat Corparis je kan bieden? Neem contact met ons op voor een gesprek.

Comments are disabled.