Bij ViVa! Zorggroep ben je als specialist ouderengeneeskundige een duizendpoot. En soms een luis in de pels. Want het vak is een uitdagende combinatie van huisartsgeneeskunde, psychiatrie en sociale geneeskunde. Specialist ouderengeneeskunde Naomi Verheijen vertelt hoe het écht is om bij ViVa! Zorggroep te werken.

Waar staat ViVa! Zorggroep voor?
“Bij ViVa! Zorggroep zorgen we dat onze cliënten zoveel mogelijk zichzelf kunnen blijven en zelf kunnen beslissen. Ook wanneer hun gezondheid grenzen aangeeft. Wij helpen onze cliënten hun leven zoveel mogelijk te leiden zoals zij dat willen. We hebben een sterk team van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en basisartsen. Dit zijn fijne collega´s die voor elkaar klaarstaan en de dagelijkse gang van zaken zelf regelen. Inbreng voor verbeteringen en goede ideeën worden gestimuleerd en er is ruimte voor humor.”

“Het intensieve contact met mensen maakt het voor mij geweldig werk”

Wat vraagt dat van je als Specialist Ouderengeneeskunde?
“Ik lever een bijdrage aan de kwaliteit van leven van een cliënt. Dan is een open houding en een brede blik belangrijk. Want ik kijk ik niet alleen naar wat iemand mankeert, maar vooral naar wat we nog kunnen betekenen voor de cliënt en zijn familie. Dat doe ik samen met collega’s van verschillende disciplines. We behandelen wat we kunnen, maar stoppen de behandeling als dat de kwaliteit van leven van de cliënt positief beïnvloedt. Dat vraagt om lef en creativiteit. En het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en respect hebt voor meningen van anderen. Het intensieve contact met mensen maakt het voor mij geweldig werk.”

Waar wil ViVa! Zorggroep naar toe?
“Het is een landelijke ontwikkeling dat verpleeghuizen steeds meer zorg bieden buiten de eigen woonzorglocaties. Dat komt omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Maar de zorg wordt ook complexer. De komende jaren focussen we ons op de zorg buiten ‘onze eigen muren’ en op een goede samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten en andere zorgaanbieders. In die ontwikkeling spelen de specialisten ouderengeneeskunde een belangrijke rol. Daarom breiden we ons team graag uit met een nieuwe collega.”

“Ik werd direct als volwaardige collega opgenomen in het artsenteam”

Wat wil je jouw toekomstige collega meegeven?
“Ik begon acht jaar geleden als basisarts bij ViVa! Zorggroep om breed kennis op te doen en ben als specialist ouderengeneeskunde hier weer terug gekomen. Ik heb me geen moment ‘de nieuweling’ gevoeld, maar werd direct als volwaardige collega opgenomen in het artsenteam. Je bent hier op je plek als je niet alleen wil dokteren, maar het ook leuk vindt om mensen op te leiden en te investeren in goed contact met de zorgteams. Er is een leuke mix van jonge nieuwe artsen en artsen die al langere tijd aan ViVa! Zorggroep verbonden zijn. Als team doen we het met elkaar. Dat is wat ons verbindt!”

Comments are disabled.